Slektsprogram og grafisk slektstre

Noen slektsprogram har grafiske, interaktive slektstre

Eksempel på visnings-/navigasjonsmuligheter:

  • Du kan vise mange/alle aner, etterkommere og slektninger til en person
  • Du kan forminske/forstørre visningen av treet
  • Du kan klikke på en person i treet og få opp informasjon om henne
  • Du kan vise/gå til en annen person som er i slekt med den du klikker på
  • Du kan vise aner/etterkommere, søsken, ektefeller, onkler/tanter mfl. til den personen du klikker på
  • Du kan legge til nye aner direkte i treet
  • Du kan skrive ut treet til PDF-fil eller skriver

Eksempel på et interaktivt, grafisk slektstre:

Utsnitt av interaktivt slektstre med 6 generasjoner og familier med opptil 13 barn (klikk for full størrelse)
Utsnitt av interaktivt slektstre med 6 generasjoner og familier med opptil 13 barn (klikk for full størrelse)
Program Har interaktivt, grafisk slektstre? Beskrivelse; se nedenfor om detaljer/eksempler
Brother’s Keeper v7.3 nei Anetavle 7 generasjoner, tekst»grafikk»
Disgen v2018 JA Slektoversikt inntil 4 generasjoner aner/etterkommerer
Embla Familie og Slekt v9.0 nei Anetavle 7 generasjoner, tekst»grafikk»
Family Historian v6.2.6 JA Alle aner, etterkommere og slektninger
Gramps v4.2.8 JA Mange generasjoner aner, etterkommere, slektninger
Heredis v18.3 JA Inntil 6 generasjoner aner, etterkommere, slektninger
Legacy v9.0 nei Anetavle 5 generasjoner, tekst»grafikk»
MyHeritage Family Tree Builder v8.0 JA  3-5-7 generasjoner aner og etterkommere
RootsMagic v7.5.6 nei Anetavle 6 generasjoner, tekst»grafikk»

 

Testdetaljer interaktivt, grafisk slektstre:

(klikk for full størrelse)

Brother’s Keeper

Disgen

Embla Familie og Slekt

Family Historian

g

Gramps

Heredis

Legacy

MyHeritage Family Tree Builder

RootsMagic

Utfyllende/oppdaterte data søkes fra brukere av fullversjoner av programmene, send en e-post til tha@tha.no