Slektsprogram Interaktiv personliste

Alle slektsprogram* har ei interaktiv personliste

  • Interaktiv personliste er ikke en statisk rapport.
  • Det er ei liste over personer/personnavn i databasen.
  • Du kan bla ned/opp i lista, sortere og filtrere den etter ymse kriterier og klikke på en person for å vise slektsdata om henne.

*) PC/Windows-programmene Brother’s Keeper, Disgen, Embla, Family Historian, Gramps, Heredis, Legacy, MyHeritage Family Tree Builder og RootsMagic

Interaktiv personliste; sorter-/filtrerbar BKe Dis Emb FHi Gra Her Leg FTB RMa
Kolonner i lista; antall? Valgbare j/n? 2/n 7/j 2/n 5/j 5/j 4/n 7/j 7/n 7/j
Sorterer æøå korrekt? ja ja ja ja ja nei ja nei nei
Kan sortere på fornavn? ja ja ja ja nei nei ja ja nei
Kan sortere på etternavn? ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Kan sortere på fødtdato? nei ja nei ja ja nei nei ja ja
Kan sortere på dødsdato? nei ja nei ja ja nei nei ja ja
Kan sortere på ID-nr? ja ja ja ja ja nei ja ja ja
Kan vise alternative navn på sortert plass? nei nei ja nei nei nei ja nei ja
Kan filtrere lista på kjønn? nei nei nei nei ja ja nei ja nei
Kan filtrere lista på fornavn? nei nei ja ja nei ja ja ja nei
Kan filtrere lista på etternavn? nei nei ja ja nei ja ja ja nei
Kan gå ned/opp med PgDn/PgUp? ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Kan gå nederst/øverst med End/Home? ja ja nei ja ja ja nei ja ja
Kan vise en persons aner i egen liste? nei nei nei nei ja ja nei nei nei
Kan vise en persons etterkommere i egen liste? nei nei nei nei nei ja nei nei nei
SUM antall ja 6 9 8 11 10 8 9 10 8

Detaljer, eksempler, kommentarer:

Brother’s Keeper:

Viser bare 1000 personer om gangen, kan ikke bla tilbake til forrige 1000.

Liste alfabetisk etternavn
Liste alfabetisk etternavn
Liste alfabetisk fornavn
Liste alfabetisk fornavn

Liste alfabetisk IDnr
Liste alfabetisk IDnr

Disgen:

Liste alfabetisk IDnr
Liste alfabetisk IDnr
Liste alfabetisk fornavn
Liste alfabetisk fornavn
Liste alfabetisk etternavn
Liste alfabetisk etternavn
Liste alfabetisk fødtdato
Liste alfabetisk fødtdato
Liste alfabetisk dødsdato
Liste alfabetisk dødsdato
Liste alfabetisk fødtsted
Liste alfabetisk fødtsted

 

Embla Familie og Slekt v9:

Liste sortert fornavn
Liste sortert fornavn
Liste sortert IDnr
Liste sortert IDnr
Liste sortert etternavn
Liste sortert etternavn

 

Family Historian:

Gramps:

Heredis:

Legacy:

MyHeritage Family Tree Builder:

 

RootsMagic:

 

Utfyllende/oppdaterte data søkes fra brukere av fullversjoner av programmene, send gjerne e-post til tha@tha.no