Stedsnavn

Stedsnavn i 11 fylker og 356 kommuner

  1. Fylkeskart
  2. 11 fylker fra 2020
  3. Kommunekart
  4. 356 kommuner fra 2020
  5. Kommuneliste 2020, alle 356 fylkesvis og alfabetisk
  6. Antall kommuner pr fylke 2019-2020
  7. 252 stedsnavntyper
  8. Fylkesvis stedsnavnliste pr kommune m/eksempler

Fylkeskart, 11 fylker fra 2020:

Kartkilde: Kartverket. Klikk for full størrelse i egen fane.

11 fylker fra 2020

nr navn
42 Agder
34 Innlandet
15 Møre og Romsdal
18 Nordland
3 Oslo
11 Rogaland
54 Troms og Finnmark
50 Trøndelag
38 Vestfold og Telemark
46 Vestland
30 Viken

Kommunekart, 356 kommuner fra 2020:

Kartkilde: Statens vegvesen. Klikk for full størrelse i egen fane.

Kommuneliste 2020, alle 356 fylkesvis og alfabetisk
(PDF-fil)

Antall kommuner pr fylke 2019-2020:

Antall kommuner pr fylke 2019-2020
nr navn Antall kommuner 2019 Antall kommuner 2020
42 Agder 30 25
34 Innlandet 46 46
15 Møre og Romsdal 35 26
18 Nordland 44 41
3 Oslo 1 1
11 Rogaland 26 23
54 Troms og Finnmark 44 39
50 Trøndelag 51 38
38 Vestfold og Telemark 26 23
46 Vestland 58 43
30 Viken 64 51
sum 425 356

Datakilde: Kartverket

252 stedsnavntyper:

Adressenavn (veg/gate), Bruk (gardsbruk), By/Bydel, Gammel bosettingsplass, Gard, Gravplass, Grend, Kirke, Navnegard, Seter, Skole, Sykehus, Tettsted, mmfl. (PDF-fil type+antall)

Eksempler på definisjoner av stedsnavntyper:

By:
Tettbygd sted som er større og (til dels) innehar viktigere
funksjoner enn andre tettbygde steder / tettsteder.
Bruk (gardsbruk):
Navn på (landbruks)eiendom med ett eller flere
bruksnummer under ett gardsnummer
Gammel bosettingsplass:
Nedlagt bruk, seter, boplass hvor bygningen(e) er borte
eller bare tuftene er tilbake.
Gard:
Felles navn for et helt gardsnummer. 
Navnegard:
Opprinnelig navn fra før garden ble oppdelt i gards- og
bruksenheter. Navnegardens utbredelse kan omfatte flere
enn ett gardsnummer.

Datakilde: Kartverket, spesifikasjonsdokument for nedlasting

Antall (unike) stedsnavn i hvert fylke:

 

 

 

 

 

 

 

Datakilde: Kartverket

fynr fynavn Antall kommuner 2019 Antall kommuner 2020 Antall stedsnavn
42 Agder 30 25 108429
34 Innlandet 46 46 113076
15 Møre og Romsdal 35 26 62879
18 Nordland 44 41 104455
3 Oslo 1 1 5470
11 Rogaland 26 23 46656
54 Troms og Finnmark 44 39 98740
50 Trøndelag 51 38 127292
38 Vestfold og Telemark 26 23 76414
46 Vestland 58 43 117608
30 Viken 64 51 105905
sum 425 356 966924

Fylkesvis stedsnavnliste pr kommune m/eksempler (PDF-filer), gå til egen samleside

Gå til egen side for hvert fylke:

Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken