Stedsnavn

Oversiktskart over de 18 fylkene i Norge

Oversiktskart over Fylkene i Norge
Oversiktskart over Fylkene i Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartkilde Statens vegvesen.

Oversiktskart over de 422 kommunene i Norge

Oversiktskart over Kommunene i Norge
Oversiktskart over Kommunene i Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartkilde Statens vegvesen

 

 

 

 

Stedsnavntyper er bl.a. By/Bydel, Bruk (gardsbruk), Gammel bosettingsplass, Gard, Gravplass, Grend, Kirke, Navnegard, Seter, Skole, Sykehus, Tettsted.

Se oversikt med over 160 stedsnavntyper nederst på sida.

Hvert stedsnavn har offisielle geografiske koordinater (lengdegrad/breddegrad) fra Statens kartverk.

Finn over 1 million stedsnavn i fylkene:

Antall stedsnavn i hvert fylke
Antall stedsnavn i hvert fylke

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk fylkesnavnet nedenfor for å vise og laste ned stedsnavn pr kommune:

Akershus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Over 160 typer stedsnavn:

Adressenavn (veg/gate);  Allmenning;  Annen bygn. for relig. aktiv.;

Bakke; Bekk; Berg; Bergverk (underjord./dagbrudd); Boligfelt; Botn; Bru; Bruk (gardsbruk); Brygge; By; Bydel; Bygdelag (bygd); Bygg for jordbr, fiske, fangst; Båe; Båe i sjø;

Campingplass;

Dal; Dalføre; Dam; Del av innsjø;

Eid; Eid i jø; Eiendommer; Elv; Elvemæl; Enebolig/mindre bolig (villa); Eng;

Fabrikk; Farled/Skipslei; Ferjekai; Fjell; Fjellkant (aksel); Fjellområde; Fjellside; Fjord; Flyplass; Forretningsbygg; Forsamlingshus; Foss; Fritidsbolig (hytte,sommerhus); Fylke; Fyr (Fyrstasjon);

Gammel bosettingsplass; Gard; Gjerde; Gravplass; Grend; Grensemerke; Grunne; Grunne i sjø; Gruppe av tjern; Gruppe av vann; Grustak/Steinbrudd;

Halvøy; Halvøy i sjø; Haug; Havn; Hei; Heller; Holdeplass; Holme; Holme i sjø; Holmegruppe i sjø; Hotell; Hylle (hjell); Hyttefelt; Høl; Høyde;

Idrettsanlegg; Idrettshall; Industriområde; Innsjø; Isbre;

Jorde; Juv;

Kai; Kilde, oppkomme; Kirke; Klakk; Klopp; Kommune; Kraftstasjon;

Landskapsområde; Lanterne; Li; Lone; Lykt (Fyrlykt);

Militært bygg; Mo; Museum/ Galleri/Bibliotek; Myr;

Navnegard; Nes; Nes i sjø; Nes ved elv;

Offersted; Os;

Park; Pensjonat; Plass/torv (i tettsted/by); Pytt;

Rygg; Rygg i sjø;

Sand; Senkning; Seter (sel, støl); Setervoll; Severdighet; Skar; Skiheis; Skjær; Skjær i sjø; Skog; Skogområde; Skole; Skytebane; Slette; Stasjon; Stein; Sti; Strand; Strand i sjø; Stryk; Stup; Stø; Sund; Sund i sjø; Sva; Sykehus; Søkk; Søkk i sjø;

Terrengdetalj; Tettbebyggelse; Tettsted; Tjern; Topp (fjelltopp/tind); Tunnel; Turisthytte; Tømmervelte (plass/sted);

Universitet/høgskole; Ur; Utmark; Utsiktspunkt;

Vad (bekkevad); Vann; Vanndetalj; Varde; Vegkryss (veg/gate); Vegstrekning; Verksted; Verneområder; Vidde; Vik; Vik i sjø; Våg;

Øy; Øy i sjø; Øygruppe; Øygruppe i sjø; Øyr;

Ås;