Agder fylke m/kommuner

Kartkilde: Statens vegvesen. Klikk for full størrelse i egen fane.
Kommunekart, klikk for full størrelse i egen fane.

Agder fylke har 25 kommuner i 2020 mot 30 i 2019

  • Se kommuneoversikt 2020 og 2019 nedenfor
  • 220 stedsnavntyper (antall stedsnavn pr type) (PDF-fil)
  • Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn, se nedenfor
  • 108429 stedsnavn (antall pr type og kommune) (PDF-fil)
  • Antall stedsnavn pr kommune, se nedenfor
  • Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Skole, se nedenfor
  • Alle stedsnavn m/koordinater for en kommune, gå til felles infoside
  • 10 mest brukte stedsnavn i fylket, se nederst på sida.
Antall navn pr kommune. Klikk for full størrelse i egen fane.

Kommuneoversikt Agder 2020:

nr 2020 navn 2020
4203 Arendal
4225 Lyngdal
4216 Birkenes
4220 Bygland
4222 Bykle
4219 Evje Og Hornnes
4206 Farsund
4207 Flekkefjord
4214 Froland
4211 Gjerstad
4202 Grimstad
4226 Hægebostad
4218 Iveland
4204 Kristiansand
4227 Kvinesdal
4215 Lillesand
4205 Lindesnes
4201 Risør
4228 Sirdal
4213 Tvedestrand
4221 Valle
4212 Vegårshei
4223 Vennesla
4217 Åmli
4224 Åseral

Kommuneoversikt Agder 2019 – 2020:

nr 2019 navn 2019 nr 2020 navn 2020
0906 Arendal 4203 Arendal
1027 Audnedal 4225 Lyngdal
0928 Birkenes 4216 Birkenes
0938 Bygland 4220 Bygland
0941 Bykle 4222 Bykle
0937 Evje Og Hornnes 4219 Evje Og Hornnes
1003 Farsund 4206 Farsund
1004 Flekkefjord 4207 Flekkefjord
0919 Froland 4214 Froland
0911 Gjerstad 4211 Gjerstad
0904 Grimstad 4202 Grimstad
1034 Hægebostad 4226 Hægebostad
0935 Iveland 4218 Iveland
1001 Kristiansand 4204 Kristiansand
1037 Kvinesdal 4227 Kvinesdal
0926 Lillesand 4215 Lillesand
1029 Lindesnes 4205 Lindesnes
1032 Lyngdal 4225 Lyngdal
1002 Mandal 4205 Lindesnes
1021 Marnardal 4205 Lindesnes
0901 Risør 4201 Risør
1046 Sirdal 4228 Sirdal
1017 Songdalen 4204 Kristiansand
1018 Søgne 4204 Kristiansand
0914 Tvedestrand 4213 Tvedestrand
0940 Valle 4221 Valle
0912 Vegårshei 4212 Vegårshei
1014 Vennesla 4223 Vennesla
0929 Åmli 4217 Åmli
1026 Åseral 4224 Åseral

Antall stedsnavn og stedsnavntyper pr kommune:

kommune antall AntTyper Typer
Arendal 3740 129 PDF-liste
Birkenes 3885 93 PDF-liste
Bygland 3671 105 PDF-liste
Bykle 6230 120 PDF-liste
Evje og Hornnes 3341 87 PDF-liste
Farsund 2589 110 PDF-liste
Flekkefjord 4277 115 PDF-liste
Froland 3949 98 PDF-liste
Gjerstad 2120 83 PDF-liste
Grimstad 4182 131 PDF-liste
Hægebostad 2795 88 PDF-liste
Iveland 1886 78 PDF-liste
Kristiansand 8755 153 PDF-liste
Kvinesdal 5498 112 PDF-liste
Lillesand 2907 116 PDF-liste
Lindesnes 9012 142 PDF-liste
Lyngdal 7712 122 PDF-liste
Risør 2134 93 PDF-liste
Sirdal 5251 90 PDF-liste
Tvedestrand 2855 106 PDF-liste
Valle 5701 123 PDF-liste
Vegårshei 3500 96 PDF-liste
Vennesla 3514 92 PDF-liste
Åmli 5172 104 PDF-liste
Åseral 3753 80 PDF-liste
108429

Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Skole:

Bruk (gardsbruk) Gard Gammel bosettingsplass Navnegard Kirke Seter (sel, støl) Skole
kommune antall antall antall antall antall antall antall sum
Arendal 394 144 28 14 12 1 12 605
Birkenes 87 126 28 9 3 5 258
Bygland 103 68 30 3 4 137 1 346
Bykle 110 20 82 3 147 2 364
Evje og Hornnes 80 78 30 4 2 13 2 209
Farsund 101 236 8 3 6 1 355
Flekkefjord 77 160 4 1 4 10 2 258
Froland 162 97 35 5 1 1 1 302
Gjerstad 115 40 33 2 1 7 2 200
Grimstad 154 174 35 12 4 7 386
Hægebostad 32 97 13 16 2 3 163
Iveland 42 64 23 3 1 1 3 137
Kristiansand 297 211 26 18 7 45 604
Kvinesdal 120 171 70 15 4 8 8 396
Lillesand 163 100 7 6 4 4 2 286
Lindesnes 240 444 33 21 9 3 750
Lyngdal 248 312 42 21 6 4 2 635
Risør 257 56 18 4 2 2 2 341
Sirdal 34 52 50 4 42 182
Tvedestrand 158 86 41 2 3 5 295
Valle 137 40 29 2 3 369 1 581
Vegårshei 116 52 70 2 1 2 1 244
Vennesla 118 90 21 3 1 1 234
Åmli 154 69 40 1 3 10 4 281
Åseral 26 43 46 3 21 139
sum 3525 3030 842 146 106 793 109 8551

 

Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn:

type antall
Myr 9727
Ås 8400
Tjern 8336
Adressenavn (veg/gate) 7244
Dal 6637
Hei 5211
Li 4551
Bruk (gardsbruk) 3525
Jorde 3053
Gard 3030

10 mest brukte stedsnavn i fylket:

type navn antall
Myr Langemyr 24
Ås Åsen 22
Myr Kringlemyr 21
Myr Storemyr 21
Dal Urdalen 20
Tjern Stemtjønn 19
Ås Lauvåsen 19
Dal Budalen 19
Nes Neset 19
Ås Heståsen 18

 

Gå til et annet fylke:

Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken

Gå tilbake til landsoversikt fylker.