Agder fylke m/kommuner

Kartkilde: Statens vegvesen. Klikk for full størrelse i egen fane.

Agder fylke har 25 kommuner i 2020 mot 30 i 2019

  • Se kommuneoversikt 2020 og 2019 nedenfor
  • 218 stedsnavntyper (antall stedsnavn pr type) (PDF-fil)
  • Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn, se nedenfor
  • 103059 stedsnavn (antall pr type og kommune) (PDF-fil)
  • Antall stedsnavn pr kommune, se nedenfor
  • Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Skole, se nedenfor
  • Alle stedsnavn m/koordinater for en kommune, gå til felles infoside
  • 10 mest brukte stedsnavn i fylket, se nederst på sida.
Klikk for full størrelse i egen fane.

 

Kommuneoversikt Agder 2020:

nr 2020 navn 2020
4203 Arendal
4225 Lyngdal
4216 Birkenes
4220 Bygland
4222 Bykle
4219 Evje Og Hornnes
4206 Farsund
4207 Flekkefjord
4214 Froland
4211 Gjerstad
4202 Grimstad
4226 Hægebostad
4218 Iveland
4204 Kristiansand
4227 Kvinesdal
4215 Lillesand
4205 Lindesnes
4201 Risør
4228 Sirdal
4213 Tvedestrand
4221 Valle
4212 Vegårshei
4223 Vennesla
4217 Åmli
4224 Åseral

Kommuneoversikt Agder 2019 – 2020:

nr 2019 navn 2019 nr 2020 navn 2020
0906 Arendal 4203 Arendal
1027 Audnedal 4225 Lyngdal
0928 Birkenes 4216 Birkenes
0938 Bygland 4220 Bygland
0941 Bykle 4222 Bykle
0937 Evje Og Hornnes 4219 Evje Og Hornnes
1003 Farsund 4206 Farsund
1004 Flekkefjord 4207 Flekkefjord
0919 Froland 4214 Froland
0911 Gjerstad 4211 Gjerstad
0904 Grimstad 4202 Grimstad
1034 Hægebostad 4226 Hægebostad
0935 Iveland 4218 Iveland
1001 Kristiansand 4204 Kristiansand
1037 Kvinesdal 4227 Kvinesdal
0926 Lillesand 4215 Lillesand
1029 Lindesnes 4205 Lindesnes
1032 Lyngdal 4225 Lyngdal
1002 Mandal 4205 Lindesnes
1021 Marnardal 4205 Lindesnes
0901 Risør 4201 Risør
1046 Sirdal 4228 Sirdal
1017 Songdalen 4204 Kristiansand
1018 Søgne 4204 Kristiansand
0914 Tvedestrand 4213 Tvedestrand
0940 Valle 4221 Valle
0912 Vegårshei 4212 Vegårshei
1014 Vennesla 4223 Vennesla
0929 Åmli 4217 Åmli
1026 Åseral 4224 Åseral

Antall stedsnavn pr kommune:

kommune antall
Arendal 3740
Birkenes 4274
Bygland 3330
Bykle 5764
Evje og Hornnes 3217
Farsund 2589
Flekkefjord 4192
Froland 3803
Gjerstad 2120
Grimstad 3708
Hægebostad 2794
Iveland 1797
Kristiansand 8935
Kvinesdal 4203
Lillesand 2697
Lindesnes 9038
Lyngdal 6337
Risør 2046
Sirdal 5069
Tvedestrand 2318
Valle 6305
Vegårshei 3316
Vennesla 3114
Åmli 5013
Åseral 3340

 

Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene
Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Skole:

Bruk (gardsbruk) Gard Gammel bosettingsplass Navnegard Kirke Seter (sel, støl) Seter (sel, støl)
kommune antall antall antall antall antall antall antall sum
Arendal 394 144 28 14 12 1 1 594
Birkenes 87 152 28 9 3 279
Bygland 124 52 29 3 4 136 136 484
Bykle 107 20 72 4 142 142 487
Evje og Hornnes 80 72 30 4 2 13 13 214
Farsund 101 236 8 3 6 354
Flekkefjord 76 145 4 1 4 10 10 250
Froland 37 101 35 5 1 1 1 181
Gjerstad 112 40 32 2 1 7 7 201
Grimstad 128 141 35 10 4 318
Hægebostad 32 97 13 16 2 3 3 166
Iveland 42 64 20 3 1 1 1 132
Kristiansand 253 239 25 17 7 7 548
Kvinesdal 120 122 70 8 4 8 8 340
Lillesand 163 98 4 6 4 3 3 281
Lindesnes 235 443 34 21 9 3 3 748
Lyngdal 248 268 42 18 6 4 4 590
Risør 255 49 18 4 2 2 2 332
Sirdal 34 50 50 3 39 39 215
Tvedestrand 112 73 33 3 221
Valle 137 51 29 2 3 370 370 962
Vegårshei 116 49 66 2 1 2 2 238
Vennesla 118 75 21 3 1 1 219
Åmli 154 69 40 1 3 10 10 287
Åseral 26 40 46 3 21 21 157
sum 3291 2890 812 132 105 784 784 8798

Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn:

type antall
Myr 9281
Ås 8225
Tjern 8007
Adressenavn (veg/gate) 7058
Dal 6013
Hei 5211
Li 4234
Bruk (gardsbruk) 3291
Jorde 2905
Gard 2890

10 mest brukte stedsnavn i fylket:

type navn antall
Myr Langemyr 24
Ås Åsen 22
Myr Kringlemyr 21
Myr Storemyr 21
Dal Urdalen 20
Tjern Stemtjønn 19
Ås Lauvåsen 19
Dal Budalen 19
Nes Neset 19
Ås Heståsen 18

 

Gå til et annet fylke:

Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken

Gå tilbake til landsoversikt fylker.