Aust-Agder, stedsnavn pr kommune

Aust-Agder fylke, stedsnavn pr kommune

Oversiktskart Aust-Agder fylke
Oversiktskart Aust-Agder fylke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartkilde Statens vegvesen

Oversiktskart kommunene (15 stk) i Aust-Agder

Oversiktskart kommunene (15 stk) i Aust-Agder
Oversiktskart kommunene (15 stk) i Aust-Agder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedsnavntyper er bl.a. By/Bydel, Bruk (gardsbruk), Gammel bosettingsplass, Gard, Gravplass, Grend, Kirke, Navnegard, Seter, Skole, Sykehus, Tettsted.

Hvert stedsnavn har offisielle geografiske koordinater (lengdegrad/breddegrad) fra Statens kartverk.

Stedsnavn pr kommune for nedlasting/kjøp

  1. Stedsnavnliste (med koordinater), se eksempel m/kart nederst på sida og Oslo
  2. Stedsnavnlister (uten koordinater) for gratis nedlasting (PDF-filer), sortert alfabetisk på navn + navnetype
  3. Stedsnavnlister (med koordinater) for kjøp, A4-hefte m/spiralrygg, sortert alfabetisk på navn + navnetype
  4. Stedsnavnlister (med koordinater) for kjøp, A4-hefte m/spiralrygg, sortert alfabetisk på navnetype + navn

Bestillinger og/eller spørsmål, gå til dette skjemaet.

Kommune Antall stedsnavn (ca) Last ned PDF-fil? Papirliste A4, ant. sider (ca) Pris papirliste*
Arendal 3200 OK 70 49
Birkenes 5100 snart 111 69
Bygland 4000 snart 87 59
Bykle 7500 OK 163 89
Evje og Hornnes 3500 snart 76 59
Froland 4500 OK 98 59
Gjerstad 2200 snart 48 39
Grimstad 4300 OK 93 59
Iveland 2000 snart 43 39
Lillesand 2800 snart 61 49
Risør 2000 snart 43 39
Tvedestrand 2800 OK 61 49
Valle 7300 OK 159 89
Vegårshei 3800 snart 83 59
Åmli 5800 snart 126 79
15 stk 60800
*) porto i tillegg  

 

 

Stedsnavnliste sortert på navn, geografiske koordinater øst/nord (eksempelvis Valle):

type navn øst nord
Seter (sel, støl) Brattestøyl 7,5506 59,1688
Fjell Brattestøylfjøddet 7,6442 59,3263
Ås Brattestøylheii 7,6435 59,3265
Li Brattestøyllii 7,6587 59,3240
Høyde Brattestøylnuten 7,3804 59,2759
Bekk Brattestøylsbekken 7,3837 59,2758
Bygg for jordbr, fiske, fangst Brattestøylsbui 7,3849 59,2763
Skar Brattestøylskaret 7,6528 59,3277
Li Brattestøylslii 7,3829 59,2761
Traktorveg Brattestøylvegen 7,3888 59,2749
Ur Brattur 7,5281 59,0362
Jorde Brattåker 7,5071 59,1937
Jorde Brattåkeren 7,5428 59,2265
Eng Brattåkerreini 7,5424 59,2264
Sand Brautin 7,3808 59,1421
Bekk Breibekk 7,4865 59,2295
Bruk (gardsbruk) Breidal 7,5260 59,1143
Slette Breidalsfloti 7,5396 59,1013
Bruk (gardsbruk) Breiddal 7,5260 59,1146


Stedsnavnliste 
sortert på navnetype, geografiske koordinater øst/nord (eksempelvis Valle):

type navn øst nord
Gammel bosettingsplass Pålsstog 7,4641 59,2610
Gammel bosettingsplass Slettevoddsstoga 7,5493 59,2349
Gammel bosettingsplass Svingen 7,5179 59,1356
Gammel bosettingsplass Tunet 7,5416 59,2257
Garasje/hangarbygg Garasjen 7,3896 59,2738
Garasje/hangarbygg Nevredalsgarasjen 7,3893 59,2740
Gard Berg 7,5025 59,1908
Gard Berg 7,4992 59,1108
Gard Besteland 7,5494 59,0361
Gard Bjørgom 7,5348 59,1027
Gard Bjørgum 7,5344 59,1028
Gard Brokke 7,4907 59,1077
Gard Brottveit 7,5393 59,1962
Gard Dale 7,4867 59,2262
Gard Espetveit 7,5615 59,2330
Gard Flateland 7,4823 59,2498
Gard Gråmannshus 7,5379 59,2399
Gard Harstad 7,5302 59,1966
Gard Haugeland 7,4956 59,1153
Gard Haugen 7,5223 59,1063


Hvordan bruke koordinatene til å vise stedet i et kart?

Vis et sted på norgeskart.no ved å skrive/kopiere inn koordinatene på denne sida hos Kartverket:

Transformering av koordinater geografiske>UTM + vise i kart
Transformering av koordinater geografiske>UTM + vise i kart

Eksempel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gard Besteland 7,5494 59,0361