Finnmark, stedsnavn pr kommune

Finnmark fylke, stedsnavn pr kommune

Oversiktskart Finnmark
Oversiktskart Finnmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartkilde Statens vegvesen

Oversiktskart kommunene (23 stk) i Finnmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedsnavntyper er bl.a. By/Bydel, Bruk (gardsbruk), Gammel bosettingsplass, Gard, Gravplass, Grend, Kirke, Navnegard, Seter, Skole, Sykehus, Tettsted.

Hvert stedsnavn har offisielle geografiske koordinater (lengdegrad/breddegrad) fra Statens kartverk.

Stedsnavn pr kommune for nedlasting/kjøp

  1. Stedsnavnliste (med koordinater), se eksempel m/kart nederst på sida og Oslo
  2. Stedsnavnlister (uten koordinater) for gratis nedlasting (PDF-filer), sortert alfabetisk på navn + navnetype
  3. Stedsnavnlister (med koordinater) for kjøp, A4-hefte m/spiralrygg, sortert alfabetisk på navn + navnetype
  4. Stedsnavnlister (med koordinater) for kjøp, A4-hefte m/spiralrygg, sortert alfabetisk på navnetype + navn

Bestillinger og/eller spørsmål, gå til dette skjemaet.

Kommune Antall stedsnavn (ca) Last ned PDF-fil? Papirliste A4, ant. sider (ca) Pris papirliste*
Alta 6600 OK 143 79
Berlevåg 800 snart 17 29
Båtsfjord 500 snart 11 29
Deatnu-Tana 3800 snart 83 59
Gamvik 1500 snart 33 39
Hammerfest 2300 OK 50 39
Hasvik 1400 snart 30 39
Kàràsjohka-Karasjok 3500 snart 76 59
Kautokeino 6100 OK 133 79
Kvalsund 2100 snart 46 39
Lebesby 3100 snart 67 49
Loppa 1400 snart 30 39
Måsøy 2500 snart 54 49
Nordkapp 1600 snart 35 39
Porsanger 6000 OK 130 79
Sør-Varanger 5400 OK 117 69
Unjàrga-Nesseby 1700 snart 37 39
Vadsø 1300 snart 28 39
Vardø 700 snart 15 29
19 stk 52300
*) porto i tillegg

 

Stedsnavnliste sortert på navn, geografiske koordinater øst/nord (eksempelvis Alta):

type navn øst nord
Bruk (gardsbruk) Bakholmen 23,3006 69,9395
Bruk (gardsbruk) Bakkehaug 23,2041 69,8933
Bruk (gardsbruk) Bakkejord 23,2372 69,9565
Bruk (gardsbruk) Bakkely 23,4079 69,9460
Bruk (gardsbruk) Bakkemo 23,2853 69,9394
Bruk (gardsbruk) Bakken 23,4215 69,9351
Bruk (gardsbruk) Bakkeslett 23,2608 69,9533
Adressenavn (veg/gate) Bakkeveien 23,2468 69,9653
Bruk (gardsbruk) Bakslåtten 23,3267 69,9550
Tjern Báktejávri 24,0482 69,7125
Tjern Báktemohkejávri 23,7569 69,7601
Fjellside Báktemohkki 23,7331 69,7621
Adressenavn (veg/gate) Balders vei 23,2629 69,9722
Fjell Bálgalanrášša 22,9443 69,9745
Fjell Bálgalanrášša 22,9580 70,0049
Ås Bálggahatnjunni 23,2394 70,3464
Fjell Bálggat 23,2545 70,3449
Fjellkant (aksel) Bálggatnjunni 23,2680 70,3443
Ås Bálggesčorru 23,9833 69,7284
Fjell Bálggesoaivi 23,4918 70,1702

Stedsnavnliste sortert på navnetype, geografiske koordinater øst/nord (eksempelvis Alta):

type navn øst nord
Bruk (gardsbruk) Leirbakken 23,3931 70,0281
Bruk (gardsbruk) Lilledal 23,3583 70,0956
Bruk (gardsbruk) Lillejord 23,3082 69,9587
Bruk (gardsbruk) Lillesandnes 22,9481 70,1312
Bruk (gardsbruk) Lilleslåtten 23,4857 69,8133
Bruk (gardsbruk) Lindmyrin 23,4792 69,9126
Bruk (gardsbruk) Losvær 23,3952 69,9425
Bruk (gardsbruk) Lovtáidi 23,2716 69,9571
Bruk (gardsbruk) Lundemo 23,2543 69,9132
Bruk (gardsbruk) Lundmark 23,1810 69,8761
Bruk (gardsbruk) Luovveriidi 22,8751 70,3205
Bruk (gardsbruk) Lusieholmen 23,2684 69,9417
…. …. ..
Gammel bosettingsplass Finngamman 22,4007 69,9849
Gammel bosettingsplass Gammelsætra 23,4922 69,9109
Gammel bosettingsplass Káre Niillas Máhte viessosadji 23,7991 69,9321
Gammel bosettingsplass Kjellmannsetra 22,7904 69,9787
Gammel bosettingsplass Rasmusgammen 23,2790 70,1580
Gammel bosettingsplass Sommarbukt 22,6211 70,2060
Grend Antonavuovdi 22,2648 70,0428
Grend Árronnjárga 23,3409 69,9620
Grend Blåberget 22,9293 70,0421

Hvordan bruke koordinatene til å vise stedet i et kart?

Vis et sted på norgeskart.no ved å skrive/kopiere inn koordinatene på denne sida hos Kartverket:

Transformering av koordinater geografiske>UTM + vise i kart
Transformering av koordinater geografiske>UTM + vise i kart

Eksempel:

Bruk (gardsbruk) Lilleslåtten 23,4857 69,8133