Østfold, stedsnavn pr kommune

Østfold fylke, stedsnavn pr kommune

Oversiktskart Østfold fylke
Oversiktskart Østfold fylke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartkilde Statens vegvesen

Oversiktskart kommunene (18 stk) i Østfold

Oversiktskart kommunene (18 stk) i Østfold
Oversiktskart kommunene (18 stk) i Østfold

Stedsnavn pr kommune for nedlasting/kjøp

Stedsnavntyper er bl.a. By/Bydel, Bruk (gardsbruk), Gammel bosettingsplass, Gard, Gravplass, Grend, Kirke, Navnegard, Seter, Skole, Sykehus, Tettsted.

Hvert stedsnavn har offisielle geografiske koordinater (lengdegrad/breddegrad) fra Statens kartverk.

  1. Stedsnavnliste (med koordinater), se eksempel m/kart nederst på sida og Oslo
  2. Stedsnavnlister (uten koordinater) for gratis nedlasting (PDF-filer), sortert alfabetisk på navn + navnetype
  3. Stedsnavnlister (med koordinater) for kjøp, A4-hefte m/spiralrygg, sortert alfabetisk på navn + navnetype
  4. Stedsnavnlister (med koordinater) for kjøp, A4-hefte m/spiralrygg, sortert alfabetisk på navnetype + navn

Bestillinger og/eller spørsmål, send en e-post til tha@tha.no

Kommune Antall stedsnavn (ca) Last ned PDF-fil? Papirliste A4, ant. sider (ca) Pris papirliste*
Aremark 1700 snart 37 39
Askim 300 snart 7 29
Eidsberg 800 snart 17 29
Fredrikstad 2100 OK 46 39
Halden 3100 snart 67 49
Hobøl 600 snart 13 29
Hvaler 1800 snart 39 39
Marker 2900 snart 63 49
Moss 400 snart 9 29
Rakkestad 1800 snart 39 39
Rygge 700 snart 15 29
Rømskog 1100 snart 24 29
Råde 400 snart 9 29
Sarpsborg 2200 snart 48 39
Skiptvet 500 snart 11 29
Spydeberg 600 snart 13 29
Trøgstad 1100 snart 24 29
Våler 900 snart 20 29
18 stk 23000

Stedsnavnliste sortert på navn, geografiske koordinater øst/nord (eksempelvis Fredrikstad):

type navn øst nord
Bruk (gardsbruk) Abildgård 10,7774 59,2646
Bruk (gardsbruk) Akerbingen 10,8720 59,2512
Ankringsplass Aksla 10,8161 59,1813
Grunne i sjø Alfegrunnen 10,9956 59,1275
Stup Alkehullet 10,7808 59,0934
Bruk (gardsbruk) Allerød 10,9251 59,1778
Boligfelt Alshus 10,9465 59,1720
Bruk (gardsbruk) Alshus 10,9457 59,1720
Bruk (gardsbruk) Bjerringløkka 10,9881 59,1976
Bruk (gardsbruk) Bjølstad 10,9340 59,2111
Tunnel Bjølstadtunnelen 10,9351 59,2093
Bruk (gardsbruk) Bjørkelund 10,8165 59,2810
Dal Bjørndalen 10,9484 59,2322
Tjern Bjørndalsdammene 10,9485 59,2333
Helseinstitusjon Bjørnefjell 10,9372 59,2241
Ås Bjørnefjell 10,9372 59,2241
Annen kulturdetalj Bjørneklova 10,9154 59,2024

 

 

Stedsnavnliste sortert på navnetype, geografiske koordinater øst/nord (eksempelvis Fredrikstad):

type navn øst nord
Gammel bosettingsplass Nordre Ambjørnrød 10,9226 59,2478
Gammel bosettingsplass Nordre Åsen 10,9399 59,2869
Gammel bosettingsplass Rosenlund 10,9692 59,1923
Gammel bosettingsplass Sommero 10,9657 59,1915
Gammel bosettingsplass Sundby 10,9657 59,1915
Gammel bosettingsplass Søndre Ambjørnrød 10,9215 59,2460
Gammel bosettingsplass Tangen 11,0118 59,1695
Gammel bosettingsplass Vestre Glosli 11,0363 59,1973
Gammel bosettingsplass Øra 10,9755 59,1895
Gard Begby 11,0129 59,2214
Gard Bjørnerød 10,9505 59,2649
Gard Bjørnevågen 10,9283 59,1474
Gard Borge 10,8740 59,2497
Gard Borge 11,0467 59,2327
Gard Brekke 10,8536 59,2084
Gard Dal 11,0208 59,1997
Gard Ek 10,8506 59,2649
Gard Elingård 10,8026 59,2522
Gard Enhus 10,9140 59,1873
Gard Femdal 10,9317 59,1672
Gard Femdal 10,9254 59,1595
Gard Forsetlund 10,8167 59,2694

 

Hvordan bruke koordinatene til å vise stedet i et kart?

Vis et sted på norgeskart.no ved å skrive/kopiere inn koordinatene på denne sida hos Kartverket:

Transformering av koordinater geografiske>UTM + vise i kart
Transformering av koordinater geografiske>UTM + vise i kart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel:

Gammel bosettingsplass Søndre Ambjørnrød 10,9215 59,2460