Troms og Finnmark fylke m/kommuner

Kartkilde: Statens vegvesen. Klikk for full størrelse i egen fane.

Troms og Finnmark fylke har 39 kommuner i 2020 mot 44 i 2019

  • Se kommuneoversikt 2020 og 2019 nedenfor
  • 213 stedsnavntyper (antall stedsnavn pr type) (PDF-fil)
  • Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn, se nedenfor
  • 98740 stedsnavn (antall pr type og kommune) (PDF-fil)
  • Antall stedsnavn pr kommune, se nedenfor
  • Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Setervoll, Skole, se nedenfor
  • Alle stedsnavn m/koordinater for en kommune, gå til felles infoside
  • 10 mest brukte stedsnavn i fylket, se nederst på sida.
Antall navn pr kommune. Klikk for full størrelse i egen fane.

 

Kommuneoversikt 2020:

nr 2020 navn 2020
5403 Alta
5422 Balsfjord
5416 Bardu
5440 Berlevåg
5443 Båtsfjord
5420 Dyrøy
5439 Gamvik
5414 Gratangen
5406 Hammerfest
5402 Harstad
5433 Hasvik
5413 Ibestad
5437 Karasjok
5423 Karlsøy
5430 Kautokeino
5411 Kvæfjord
5429 Kvænangen
5426 Kåfjord
5415 Lavangen
5438 Lebesby
5432 Loppa
5424 Lyngen
5418 Målselv
5434 Måsøy
5442 Nesseby
5435 Nordkapp
5428 Nordreisa
5436 Porsanger
5417 Salangen
5421 Senja
5427 Skjervøy
5425 Storfjord
5419 Sørreisa
5444 Sør-Varanger
5441 Tana
5412 Tjeldsund
5401 Tromsø
5405 Vadsø
5404 Vardø

Kommuneoversikt 2019 og 2020:

nr 2019 navn 2019 nr 2020 navn 2020
2012 Alta 5403 Alta
1933 Balsfjord 5422 Balsfjord
1922 Bardu 5416 Bardu
1929 Berg 5421 Senja
2024 Berlevåg 5440 Berlevåg
2028 Båtsfjord 5443 Båtsfjord
1926 Dyrøy 5420 Dyrøy
2023 Gamvik 5439 Gamvik
1919 Gratangen 5414 Gratangen
2004 Hammerfest 5406 Hammerfest
1903 Harstad 5402 Harstad
2015 Hasvik 5433 Hasvik
1917 Ibestad 5413 Ibestad
2021 Karasjok 5437 Karasjok
1936 Karlsøy 5423 Karlsøy
2011 Kautokeino 5430 Kautokeino
2017 Kvalsund 5406 Hammerfest
1911 Kvæfjord 5411 Kvæfjord
1943 Kvænangen 5429 Kvænangen
1940 Kåfjord 5426 Kåfjord
1920 Lavangen 5415 Lavangen
2022 Lebesby 5438 Lebesby
1931 Lenvik 5421 Senja
2014 Loppa 5432 Loppa
1938 Lyngen 5424 Lyngen
1924 Målselv 5418 Målselv
2018 Måsøy 5434 Måsøy
2027 Nesseby 5442 Nesseby
2019 Nordkapp 5435 Nordkapp
1942 Nordreisa 5428 Nordreisa
2020 Porsanger 5436 Porsanger
1923 Salangen 5417 Salangen
1941 Skjervøy 5427 Skjervøy
1913 Skånland 5412 Tjeldsund
1939 Storfjord 5425 Storfjord
1925 Sørreisa 5419 Sørreisa
2030 Sør-Varanger 5444 Sør-Varanger
2025 Tana 5441 Tana
1852 Tjeldsund 5412 Tjeldsund
1928 Torsken 5421 Senja
1927 Tranøy 5421 Senja
1902 Tromsø 5401 Tromsø
2003 Vadsø 5405 Vadsø
2002 Vardø 5404 Vardø

Antall stedsnavn og stedsnavntyper pr kommune:

kommune antall AntTyper typer
Alta 5123 122 PDF-liste kan fås
Balsfjord 3621 103 PDF-liste kan fås
Bardu 2805 88 PDF-liste kan fås
Berlevåg 684 69 PDF-liste kan fås
Båtsfjord 581 68 PDF-liste kan fås
Deatnu – Tana 2753 100 PDF-liste kan fås
Dielddanuorri – Tjeldsund 2970 116 PDF-liste kan fås
Dyrøy 1419 75 PDF-liste kan fås
Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono 2303 95 PDF-liste kan fås
Gamvik 1189 74 PDF-liste kan fås
Gratangen 878 80 PDF-liste kan fås
Guovdageaidnu – Kautokeino 3508 83 PDF-liste kan fås
Hammerfest 3433 107 PDF-liste kan fås
Harstad – Hárstak 3756 118 PDF-liste kan fås
Hasvik 1286 76 PDF-liste kan fås
Ibestad 1171 73 PDF-liste kan fås
Kárášjohka – Karasjok 2570 75 PDF-liste kan fås
Karlsøy 3971 109 PDF-liste kan fås
Kvæfjord 1901 84 PDF-liste kan fås
Kvænangen 2793 104 PDF-liste kan fås
Lebesby 2362 93 PDF-liste kan fås
Loabák – Lavangen 922 69 PDF-liste kan fås
Loppa 1182 76 PDF-liste kan fås
Lyngen 2331 94 PDF-liste kan fås
Målselv 3842 103 PDF-liste kan fås
Måsøy 1843 72 PDF-liste kan fås
Nordkapp 1373 73 PDF-liste kan fås
Nordreisa – Ráisa – Raisi 2945 100 PDF-liste kan fås
Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki 4054 97 PDF-liste kan fås
Salangen 1930 82 PDF-liste kan fås
Senja 6765 127 PDF-liste kan fås
Skjervøy 2002 95 PDF-liste kan fås
Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono 2474 99 PDF-liste kan fås
Sørreisa 927 72 PDF-liste kan fås
Sør-Varanger 4124 111 PDF-liste kan fås
Tromsø 7710 148 PDF-liste kan fås
Unjárga – Nesseby 1352 74 PDF-liste kan fås
Vadsø 1157 98 PDF-liste kan fås
Vardø 730 75 PDF-liste kan fås
98740

Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Skole:

Bruk (gardsbruk) Gard Gammel bosettingsplass Navnegard Seter (sel, støl) Setervoll Skole Kirke
kommune antall antall antall antall antall antall antall antall sum
Alta 386 4 11 6 1 2 11 421
Balsfjord 475 107 7 15 6 4 614
Bardu 235 63 5 3 34 1 5 2 348
Berlevåg 2 4 3 1 2 12
Båtsfjord 4 4 10 1 3 22
Deatnu – Tana 108 4 7 1 9 129
Dielddanuorri – Tjeldsund 199 66 9 2 1 2 11 5 295
Dyrøy 100 50 10 1 3 1 1 166
Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono 164 83 15 1 2 9 3 277
Gamvik 14 4 11 1 1 3 34
Gratangen 32 51 6 5 1 1 96
Guovdageaidnu – Kautokeino 14 2 1 3 20
Hammerfest 108 4 19 1 7 139
Harstad – Hárstak 133 114 8 2 3 9 8 277
Hasvik 14 4 17 1 3 39
Ibestad 28 35 6 4 3 1 2 79
Kárášjohka – Karasjok 12 4 3 1 6 26
Karlsøy 227 65 25 1 1 1 2 322
Kvæfjord 56 67 13 2 6 2 1 147
Kvænangen 164 62 19 3 1 2 251
Lebesby 80 4 11 2 4 101
Loabák – Lavangen 31 29 8 3 1 1 73
Loppa 26 4 5 1 5 41
Lyngen 169 87 10 1 5 1 273
Målselv 384 110 8 3 53 2 8 3 571
Måsøy 9 4 14 1 1 4 33
Nordkapp 7 4 16 2 1 4 34
Nordreisa – Ráisa – Raisi 295 100 17 1 6 2 421
Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki 223 4 11 1 6 245
Salangen 93 58 12 1 1 1 166
Senja 297 184 17 2 4 5 8 517
Skjervøy 66 37 27 7 2 139
Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono 231 30 2 4 21 2 1 291
Sørreisa 78 44 8 1 2 2 3 138
Sør-Varanger 315 2 12 4 7 340
Tromsø 497 201 34 11 2 23 12 780
Unjárga – Nesseby 31 4 1 1 2 39
Vadsø 8 4 5 3 20
Vardø 2 4 1 2 9
sum 5317 1711 417 36 148 33 134 149 7945
6 stedsnavntyper, klikk for full størrelse i egen fane.

Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn:

type antall
Nes i sjø 5489
Bruk (gardsbruk) 5285
Fjell 5130
Adressenavn (veg/gate) 5110
Vik i sjø 5017
Ås 4808
Bekk 4807
Tjern 4806
Haug 4498
Vann 3381

10 mest brukte stedsnavn i fylket:

type navn antall
Skole Ishavsbyen videregående skole 38
Gard Harstadhamn 35
Gard Tromsø prestegård 35
Gard Nedre Sama 33
Gard Krokelv 32
Myr Stormyra 30
Elv Storelva 29
Haug Storhaugen 26
Berg Svartberget 26
Haug Rundhaugen 24

Gå til et annet fylke:

Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken

Gå tilbake til landsoversikt fylker.