Troms og Finnmark fylke m/kommuner

Kartkilde: Statens vegvesen. Klikk for full størrelse i egen fane.

Troms og Finnmark fylke har 39 kommuner i 2020 mot 44 i 2019

  • Se kommuneoversikt 2020 og 2019 nedenfor
  • 213 stedsnavntyper (antall stedsnavn pr type) (PDF-fil)
  • Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn, se nedenfor
  • 91543 stedsnavn (antall pr type og kommune) (PDF-fil)
  • Antall stedsnavn pr kommune, se nedenfor
  • Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Skole, se nedenfor
  • Alle stedsnavn m/koordinater for en kommune, gå til felles infoside
  • 10 mest brukte stedsnavn i fylket, se nederst på sida.

 

Kommuneoversikt 2020:

nr 2020 navn 2020
5403 Alta
5422 Balsfjord
5416 Bardu
5440 Berlevåg
5443 Båtsfjord
5420 Dyrøy
5439 Gamvik
5414 Gratangen
5406 Hammerfest
5402 Harstad
5433 Hasvik
5413 Ibestad
5437 Karasjok
5423 Karlsøy
5430 Kautokeino
5411 Kvæfjord
5429 Kvænangen
5426 Kåfjord
5415 Lavangen
5438 Lebesby
5432 Loppa
5424 Lyngen
5418 Målselv
5434 Måsøy
5442 Nesseby
5435 Nordkapp
5428 Nordreisa
5436 Porsanger
5417 Salangen
5421 Senja
5427 Skjervøy
5425 Storfjord
5419 Sørreisa
5444 Sør-Varanger
5441 Tana
5412 Tjeldsund
5401 Tromsø
5405 Vadsø
5404 Vardø

Kommuneoversikt 2019 og 2020:

nr 2019 navn 2019 nr 2020 navn 2020
2012 Alta 5403 Alta
1933 Balsfjord 5422 Balsfjord
1922 Bardu 5416 Bardu
1929 Berg 5421 Senja
2024 Berlevåg 5440 Berlevåg
2028 Båtsfjord 5443 Båtsfjord
1926 Dyrøy 5420 Dyrøy
2023 Gamvik 5439 Gamvik
1919 Gratangen 5414 Gratangen
2004 Hammerfest 5406 Hammerfest
1903 Harstad 5402 Harstad
2015 Hasvik 5433 Hasvik
1917 Ibestad 5413 Ibestad
2021 Karasjok 5437 Karasjok
1936 Karlsøy 5423 Karlsøy
2011 Kautokeino 5430 Kautokeino
2017 Kvalsund 5406 Hammerfest
1911 Kvæfjord 5411 Kvæfjord
1943 Kvænangen 5429 Kvænangen
1940 Kåfjord 5426 Kåfjord
1920 Lavangen 5415 Lavangen
2022 Lebesby 5438 Lebesby
1931 Lenvik 5421 Senja
2014 Loppa 5432 Loppa
1938 Lyngen 5424 Lyngen
1924 Målselv 5418 Målselv
2018 Måsøy 5434 Måsøy
2027 Nesseby 5442 Nesseby
2019 Nordkapp 5435 Nordkapp
1942 Nordreisa 5428 Nordreisa
2020 Porsanger 5436 Porsanger
1923 Salangen 5417 Salangen
1941 Skjervøy 5427 Skjervøy
1913 Skånland 5412 Tjeldsund
1939 Storfjord 5425 Storfjord
1925 Sørreisa 5419 Sørreisa
2030 Sør-Varanger 5444 Sør-Varanger
2025 Tana 5441 Tana
1852 Tjeldsund 5412 Tjeldsund
1928 Torsken 5421 Senja
1927 Tranøy 5421 Senja
1902 Tromsø 5401 Tromsø
2003 Vadsø 5405 Vadsø
2002 Vardø 5404 Vardø

Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn:

type antall
Nes i sjø 5489
Bruk (gardsbruk) 5285
Fjell 5130
Adressenavn (veg/gate) 5110
Vik i sjø 5017
Ås 4808
Bekk 4807
Tjern 4806
Haug 4498
Vann 3381

Antall navn pr kommune:

kommune antall
Alta 3923
Balsfjord 2925
Bardu 2805
Berlevåg 665
Båtsfjord 579
Deatnu – Tana 2714
Dielddanuorri – Tjeldsund 2700
Dyrøy 1419
Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono 2304
Gamvik 1189
Gratangen 878
Guovdageaidnu – Kautokeino 3659
Hammerfest 3225
Harstad – Hárstak 3211
Hasvik 1142
Ibestad 1171
Kárášjohka – Karasjok 2460
Karlsøy 3169
Kvæfjord 1901
Kvænangen 2793
Lebesby 2362
Loabák – Lavangen 922
Loppa 1182
Lyngen 2329
Målselv 3798
Måsøy 1828
Nordkapp 1147
Nordreisa – Ráisa – Raisi 2867
Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki 4128
Salangen 1930
Senja 6719
Skjervøy 2002
Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono 2374
Sørreisa 927
Sør-Varanger 2612
Tromsø 7605
Unjárga – Nesseby 1352
Vadsø 361
Vardø 266
91543

Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Skole:

Bruk (gardsbruk) Gard Gammel bosettingsplass Navnegard Kirke Seter (sel, støl) Skole
kommune antall antall antall antall antall antall antall sum
Alta 386 2 11 11 5 2 417
Balsfjord 476 71 7 4 15 2 575
Bardu 235 63 5 3 2 34 5 347
Berlevåg 2 4 3 2 1 12
Båtsfjord 4 4 10 3 1 22
Deatnu – Tana 108 4 6 9 1 128
Dielddanuorri – Tjeldsund 199 58 6 2 5 1 11 282
Dyrøy 100 50 10 1 1 3 1 166
Gáivuotna – Kåfjord – Kaivuono 164 83 15 3 1 9 275
Gamvik 14 4 11 3 1 1 34
Gratangen 32 51 6 5 1 1 96
Guovdageaidnu – Kautokeino 14 4 3 1 22
Hammerfest 108 2 18 7 1 136
Harstad – Hárstak 133 114 6 2 8 1 9 273
Hasvik 14 4 16 3 1 38
Ibestad 28 35 6 4 2 3 1 79
Kárášjohka – Karasjok 12 4 3 6 1 26
Karlsøy 227 36 25 2 1 1 292
Kvæfjord 56 67 13 2 1 6 2 147
Kvænangen 164 62 19 2 3 1 251
Lebesby 80 4 11 4 2 101
Loabák – Lavangen 31 29 8 1 3 1 73
Loppa 26 4 5 5 1 41
Lyngen 169 87 10 1 1 5 273
Målselv 384 107 8 3 3 53 8 566
Måsøy 9 4 14 4 1 32
Nordkapp 7 93 16 4 2 1 123
Nordreisa – Ráisa – Raisi 295 17 2 1 6 321
Porsanger – Porsáŋgu – Porsanki 223 4 11 6 1 245
Salangen 93 58 12 1 1 1 166
Senja 297 184 17 2 8 4 3 515
Skjervøy 66 37 27 2 7 139
Storfjord – Omasvuotna – Omasvuono 232 30 2 1 3 2 270
Sørreisa 78 44 8 1 3 2 2 138
Sør-Varanger 281 2 12 7 4 306
Tromsø 497 201 34 11 12 23 778
Unjárga – Nesseby 31 4 1 2 1 39
Vadsø 8 3 5 16
Vardø 2 2 1 5
sum 5285 1614 409 36 149 144 128 7765

Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn:

type antall
Nes i sjø 5489
Bruk (gardsbruk) 5285
Fjell 5130
Adressenavn (veg/gate) 5110
Vik i sjø 5017
Ås 4808
Bekk 4807
Tjern 4806
Haug 4498
Vann 3381

10 mest brukte stedsnavn i fylket:

type navn antall
Skole Ishavsbyen videregående skole 38
Gard Harstadhamn 35
Gard Tromsø prestegård 35
Gard Nedre Sama 33
Gard Krokelv 32
Myr Stormyra 30
Elv Storelva 29
Haug Storhaugen 26
Berg Svartberget 26
Haug Rundhaugen 24

Gå til et annet fylke:

Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken

Gå tilbake til landsoversikt fylker.