Viken fylke m/kommuner

Kartkilde: Statens vegvesen. Klikk for full størrelse i egen fane.
Kommunekart. Klikk for full størrelse i egen fane.

Viken fylke har 51 kommuner i 2020 mot 64 i 2019

  • Se kommuneoversikt 2020 og 2019 nedenfor
  • 218 stedsnavntyper (antall stedsnavn pr type) (PDF-fil)
  • Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn, se nedenfor
  • 105905 stedsnavn (antall pr type og kommune) (PDF-fil)
  • Antall stedsnavn pr kommune, se nedenfor
  • Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Skole, se nedenfor
  • Alle stedsnavn m/koordinater for en kommune, gå til felles infoside
  • 10 mest brukte stedsnavn i fylket, se nederst på sida
Antall navn pr kommune. Klikk for full størrelse i egen fane.

Kommuneoversikt 2020:

nr 2020 navn 2020
3012 Aremark
3025 Asker
3014 Indre Østfold
3026 Aurskog-Høland
3024 Bærum
3005 Drammen
3035 Eidsvoll
3028 Enebakk
3030 Lillestrøm
3050 Flesberg
3039 Flå
3004 Fredrikstad
3022 Frogn
3032 Gjerdrum
3041 Gol
3001 Halden
3042 Hemsedal
3044 Hol
3038 Hole
3037 Hurdal
3011 Hvaler
3053 Jevnaker
3006 Kongsberg
3046 Krødsherad
3049 Lier
3054 Lunner
3029 Lørenskog
3013 Marker
3047 Modum
3002 Moss
3036 Nannestad
3034 Nes
3040 Nesbyen
3023 Nesodden
3031 Nittedal
3052 Nore Og Uvdal
3020 Nordre Follo
3016 Rakkestad
3007 Ringerike
3051 Rollag
3027 Rælingen
3017 Råde
3003 Sarpsborg
3045 Sigdal
3015 Skiptvet
3033 Ullensaker
3019 Vestby
3018 Våler (Viken)
3048 Øvre Eiker
3043 Ål
3021 Ås

Kommuneoversikt 2019 og 2020:

nr 2019 navn 2019 nr 2020 navn 2020
0118 Aremark 3012 Aremark
0220 Asker 3025 Asker
0124 Askim 3014 Indre Østfold
0221 Aurskog-Høland 3026 Aurskog-Høland
0219 Bærum 3024 Bærum
0602 Drammen 3005 Drammen
0125 Eidsberg 3014 Indre Østfold
0237 Eidsvoll 3035 Eidsvoll
0229 Enebakk 3028 Enebakk
0227 Fet 3030 Lillestrøm
0631 Flesberg 3050 Flesberg
0615 Flå 3039 Flå
0106 Fredrikstad 3004 Fredrikstad
0215 Frogn 3022 Frogn
0234 Gjerdrum 3032 Gjerdrum
0617 Gol 3041 Gol
0101 Halden 3001 Halden
0618 Hemsedal 3042 Hemsedal
0138 Hobøl 3014 Indre Østfold
0620 Hol 3044 Hol
0612 Hole 3038 Hole
0239 Hurdal 3037 Hurdal
0628 Hurum 3025 Asker
0111 Hvaler 3011 Hvaler
0532 Jevnaker 3053 Jevnaker
0604 Kongsberg 3006 Kongsberg
0622 Krødsherad 3046 Krødsherad
0626 Lier 3049 Lier
0533 Lunner 3054 Lunner
0230 Lørenskog 3029 Lørenskog
0119 Marker 3013 Marker
0623 Modum 3047 Modum
0104 Moss 3002 Moss
0238 Nannestad 3036 Nannestad
0625 Nedre Eiker 3005 Drammen
0236 Nes (Akershus) 3034 Nes
0616 Nes (Busk.) 3040 Nesbyen
0216 Nesodden 3023 Nesodden
0233 Nittedal 3031 Nittedal
0633 Nore Og Uvdal 3052 Nore Og Uvdal
0217 Oppegård 3020 Nordre Follo
0128 Rakkestad 3016 Rakkestad
0605 Ringerike 3007 Ringerike
0632 Rollag 3051 Rollag
0136 Rygge 3002 Moss
0228 Rælingen 3027 Rælingen
0121 Rømskog 3026 Aurskog-Høland
0627 Røyken 3025 Asker
0135 Råde 3017 Råde
0105 Sarpsborg 3003 Sarpsborg
0621 Sigdal 3045 Sigdal
0231 Skedsmo 3030 Lillestrøm
0213 Ski 3020 Nordre Follo
0127 Skiptvet 3015 Skiptvet
0123 Spydeberg 3014 Indre Østfold
0711 Svelvik 3005 Drammen
0226 Sørum 3030 Lillestrøm
0122 Trøgstad 3014 Indre Østfold
0235 Ullensaker 3033 Ullensaker
0211 Vestby 3019 Vestby
0137 Våler (Østf.) 3018 Våler (Viken)
0624 Øvre Eiker 3048 Øvre Eiker
0619 Ål 3043 Ål
0214 Ås 3021 Ås

Antall stedsnavn og stedsnavntyper pr kommune:

kommune antall AntTyper typer
Aremark 1519 61 PDF-liste
Asker 3569 117 PDF-liste
Aurskog-Høland 5358 101 PDF-liste
Bærum 2274 105 PDF-liste
Drammen 3295 124 PDF-liste
Eidsvoll 2311 92 PDF-liste
Enebakk 1153 64 PDF-liste
Flesberg 2042 84 PDF-liste
Flå 1752 93 PDF-liste
Fredrikstad 3258 109 PDF-liste
Frogn 1115 73 PDF-liste
Gjerdrum 491 46 PDF-liste
Gol 1745 73 PDF-liste
Halden 3151 112 PDF-liste
Hemsedal 1528 86 PDF-liste
Hol 2666 104 PDF-liste
Hole 897 76 PDF-liste
Hurdal 1588 76 PDF-liste
Hvaler 1652 75 PDF-liste
Indre Østfold 3616 86 PDF-liste
Jevnaker 997 82 PDF-liste
Kongsberg 3655 112 PDF-liste
Krødsherad 1348 85 PDF-liste
Lier 1743 95 PDF-liste
Lillestrøm 3322 100 PDF-liste
Lunner 1364 71 PDF-liste
Lørenskog 908 69 PDF-liste
Marker 2677 81 PDF-liste
Modum 2484 98 PDF-liste
Moss 1711 99 PDF-liste
Nannestad 1677 76 PDF-liste
Nes 3491 91 PDF-liste
Nesbyen 1879 87 PDF-liste
Nesodden 999 66 PDF-liste
Nittedal 985 65 PDF-liste
Nordre Follo 1686 88 PDF-liste
Nore og Uvdal 2831 90 PDF-liste
Rakkestad 1726 69 PDF-liste
Ringerike 5722 136 PDF-liste
Rollag 2007 84 PDF-liste
Rælingen 643 60 PDF-liste
Råde 664 51 PDF-liste
Sarpsborg 2979 116 PDF-liste
Sigdal 4022 95 PDF-liste
Skiptvet 558 34 PDF-liste
Ullensaker 1489 60 PDF-liste
Vestby 1118 68 PDF-liste
Våler 840 54 PDF-liste
Øvre Eiker 2030 93 PDF-liste
Ål 2424 89 PDF-liste
Ås 946 70 PDF-liste
105905

Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Skole:

Bruk (gardsbruk) Gard Gammel bosettingsplass Navnegard Kirke Seter (sel, støl) Skole
kommune antall antall antall antall antall antall antall SUM
Aremark 154 66 47 7 2 3 24 303
Asker 286 153 30 29 13 1 12 524
Aurskog-Høland 785 199 135 25 7 27 1178
Bærum 181 81 6 5 13 6 44 336
Drammen 254 88 28 25 18 13 32 458
Eidsvoll 594 92 26 10 5 37 17 781
Enebakk 202 72 52 12 2 4 6 350
Flesberg 317 135 37 6 3 93 1 592
Flå 127 26 40 2 1 76 1 273
Fredrikstad 283 164 14 40 12 22 535
Frogn 131 54 5 8 2 5 205
Gjerdrum 84 34 15 2 3 138
Gol 303 46 26 1 3 228 4 611
Halden 455 190 15 13 8 6 16 703
Hemsedal 167 42 3 2 2 198 1 415
Hol 269 70 72 7 8 296 722
Hole 145 51 4 4 3 20 5 232
Hurdal 227 24 84 2 2 9 7 355
Hvaler 113 33 2 4 2 154
Indre Østfold 834 568 35 69 13 4 5 1528
Jevnaker 132 51 13 4 2 26 5 233
Kongsberg 452 119 25 4 7 128 4 739
Krødsherad 165 41 6 6 3 32 1 254
Lier 334 101 17 31 6 12 12 513
Lillestrøm 525 297 88 40 9 4 49 1012
Lunner 180 84 9 11 3 18 10 315
Lørenskog 73 23 38 1 3 2 13 153
Marker 289 119 71 8 4 10 2 503
Modum 395 134 25 6 7 40 6 613
Moss 207 85 11 19 6 21 349
Nannestad 310 19 6 4 5 22 6 372
Nes 886 81 131 10 8 19 17 1152
Nesbyen 248 51 12 1 110 2 424
Nesodden 134 28 34 3 8 207
Nittedal 143 45 21 4 5 3 10 231
Nordre Follo 221 139 5 11 10 1 24 411
Nore og Uvdal 380 137 52 22 6 474 4 1075
Rakkestad 393 207 29 23 3 16 1 672
Ringerike 674 208 56 4 14 149 14 1119
Rollag 168 76 79 2 3 118 5 451
Rælingen 48 21 3 3 2 8 85
Råde 115 69 3 20 2 1 210
Sarpsborg 530 156 17 42 11 2 22 780
Sigdal 367 110 32 25 5 182 1 722
Skiptvet 237 64 10 1 1 313
Ullensaker 381 69 16 5 5 1 16 493
Vestby 260 155 26 4 6 9 460
Våler 212 113 13 10 2 2 352
Øvre Eiker 282 106 12 36 7 44 9 496
Ål 380 88 30 11 5 310 6 830
Ås 199 75 17 14 4 10 319
SUM 15231 5259 1558 676 279 2745 503 26251
Antall navn av 4 typer. Klikk for full størrelse i egen fane.

 

 

 

Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn:

type antall
Adressenavn (veg/gate) 22275
Bruk (gardsbruk) 13443
Tjern 6155
Ås 5232
Myr 4292
Gard 3955
Seter (sel, støl) 2583
Bekk 2546
Haug 2125
Fritidsbolig (hytte,sommerhus) 2041

10 mest brukte stedsnavn i fylket:

type navn antall
Bruk (gardsbruk) Haugen 38
Bruk (gardsbruk) Bråten 30
Bruk (gardsbruk) Nygård 26
Myr Langemyr 25
Bruk (gardsbruk) Nordli 24
Bruk (gardsbruk) Tangen 24
Bruk (gardsbruk) Moen 24
Adressenavn (veg/gate) Fjellveien 23
Tjern Svarttjern 22
Adressenavn (veg/gate) Åsveien 22

Gå til et annet fylke:

Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken

Gå tilbake til landsoversikt fylker.