Viken fylke m/kommuner

Kartkilde: Statens vegvesen. Klikk for full størrelse i egen fane.

Viken fylke har 51 kommuner i 2020 mot 64 i 2019

  • Se kommuneoversikt 2020 og 2019 nedenfor
  • 215 stedsnavntyper (antall stedsnavn pr type) (PDF-fil)
  • Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn, se nedenfor
  • 96147 stedsnavn (antall pr type og kommune) (PDF-fil)
  • Antall stedsnavn pr kommune, se nedenfor
  • Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Skole, se nedenfor
  • Alle stedsnavn m/koordinater for en kommune, gå til felles infoside
  • 10 mest brukte stedsnavn i fylket, se nederst på sida
Klikk for full størrelse i egen fane.

Kommuneoversikt 2020:

nr 2020 navn 2020
3012 Aremark
3025 Asker
3014 Indre Østfold
3026 Aurskog-Høland
3024 Bærum
3005 Drammen
3035 Eidsvoll
3028 Enebakk
3030 Lillestrøm
3050 Flesberg
3039 Flå
3004 Fredrikstad
3022 Frogn
3032 Gjerdrum
3041 Gol
3001 Halden
3042 Hemsedal
3044 Hol
3038 Hole
3037 Hurdal
3011 Hvaler
3053 Jevnaker
3006 Kongsberg
3046 Krødsherad
3049 Lier
3054 Lunner
3029 Lørenskog
3013 Marker
3047 Modum
3002 Moss
3036 Nannestad
3034 Nes
3040 Nesbyen
3023 Nesodden
3031 Nittedal
3052 Nore Og Uvdal
3020 Nordre Follo
3016 Rakkestad
3007 Ringerike
3051 Rollag
3027 Rælingen
3017 Råde
3003 Sarpsborg
3045 Sigdal
3015 Skiptvet
3033 Ullensaker
3019 Vestby
3018 Våler (Viken)
3048 Øvre Eiker
3043 Ål
3021 Ås

Kommuneoversikt 2019 og 2020:

nr 2019 navn 2019 nr 2020 navn 2020
0118 Aremark 3012 Aremark
0220 Asker 3025 Asker
0124 Askim 3014 Indre Østfold
0221 Aurskog-Høland 3026 Aurskog-Høland
0219 Bærum 3024 Bærum
0602 Drammen 3005 Drammen
0125 Eidsberg 3014 Indre Østfold
0237 Eidsvoll 3035 Eidsvoll
0229 Enebakk 3028 Enebakk
0227 Fet 3030 Lillestrøm
0631 Flesberg 3050 Flesberg
0615 Flå 3039 Flå
0106 Fredrikstad 3004 Fredrikstad
0215 Frogn 3022 Frogn
0234 Gjerdrum 3032 Gjerdrum
0617 Gol 3041 Gol
0101 Halden 3001 Halden
0618 Hemsedal 3042 Hemsedal
0138 Hobøl 3014 Indre Østfold
0620 Hol 3044 Hol
0612 Hole 3038 Hole
0239 Hurdal 3037 Hurdal
0628 Hurum 3025 Asker
0111 Hvaler 3011 Hvaler
0532 Jevnaker 3053 Jevnaker
0604 Kongsberg 3006 Kongsberg
0622 Krødsherad 3046 Krødsherad
0626 Lier 3049 Lier
0533 Lunner 3054 Lunner
0230 Lørenskog 3029 Lørenskog
0119 Marker 3013 Marker
0623 Modum 3047 Modum
0104 Moss 3002 Moss
0238 Nannestad 3036 Nannestad
0625 Nedre Eiker 3005 Drammen
0236 Nes (Akershus) 3034 Nes
0616 Nes (Busk.) 3040 Nesbyen
0216 Nesodden 3023 Nesodden
0233 Nittedal 3031 Nittedal
0633 Nore Og Uvdal 3052 Nore Og Uvdal
0217 Oppegård 3020 Nordre Follo
0128 Rakkestad 3016 Rakkestad
0605 Ringerike 3007 Ringerike
0632 Rollag 3051 Rollag
0136 Rygge 3002 Moss
0228 Rælingen 3027 Rælingen
0121 Rømskog 3026 Aurskog-Høland
0627 Røyken 3025 Asker
0135 Råde 3017 Råde
0105 Sarpsborg 3003 Sarpsborg
0621 Sigdal 3045 Sigdal
0231 Skedsmo 3030 Lillestrøm
0213 Ski 3020 Nordre Follo
0127 Skiptvet 3015 Skiptvet
0123 Spydeberg 3014 Indre Østfold
0711 Svelvik 3005 Drammen
0226 Sørum 3030 Lillestrøm
0122 Trøgstad 3014 Indre Østfold
0235 Ullensaker 3033 Ullensaker
0211 Vestby 3019 Vestby
0137 Våler (Østf.) 3018 Våler (Viken)
0624 Øvre Eiker 3048 Øvre Eiker
0619 Ål 3043 Ål
0214 Ås 3021 Ås

Antall stedsnavn pr kommune:

kommune antall
Aremark 1519
Asker 2816
Aurskog-Høland 4573
Bærum 2261
Drammen 2890
Eidsvoll 2311
Enebakk 1115
Flesberg 1957
Flå 1752
Fredrikstad 2663
Frogn 1112
Gjerdrum 286
Gol 1745
Halden 2596
Hemsedal 1528
Hol 1855
Hole 897
Hurdal 1502
Hvaler 1649
Indre Østfold 3617
Jevnaker 997
Kongsberg 3122
Krødsherad 1348
Lier 1726
Lillestrøm 3227
Lunner 1364
Lørenskog 908
Marker 2492
Modum 2465
Moss 1459
Nannestad 1677
Nes 2694
Nesbyen 1762
Nesodden 1000
Nittedal 709
Nordre Follo 1669
Nore og Uvdal 2625
Rakkestad 1682
Ringerike 5094
Rollag 2007
Rælingen 642
Råde 664
Sarpsborg 2383
Sigdal 3637
Skiptvet 557
Ullensaker 735
Vestby 1080
Våler 840
Øvre Eiker 2017
Ål 1981
Ås 940
96147

Eksempel på antall stedsnavn pr kommune for typene Bruk (gardsbruk), Gard, Gammel bosettingsplass, Navnegard, Kirke, Seter, Skole:

Bruk (gardsbruk) Gard Gammel bosettingsplass Navnegard Kirke Seter (sel, støl) Skole
kommune antall antall antall antall antall antall antall sum
Aremark 154 66 47 7 2 3 279
Asker 279 31 27 3 13 1 25 379
Aurskog-Høland 744 87 103 9 7 18 12 980
Bærum 242 11 6 1 13 6 44 323
Drammen 33 88 28 25 18 13 32 237
Eidsvoll 594 92 26 10 5 37 17 781
Enebakk 266 5 53 2 2 4 6 338
Flesberg 317 135 33 6 3 87 1 582
Flå 127 26 40 2 1 76 1 273
Fredrikstad 51 14 3 12 22 102
Frogn 157 33 6 2 5 203
Gjerdrum 110 3 1 2 3 119
Gol 303 46 26 1 3 228 4 611
Halden 190 15 13 8 6 16 248
Hemsedal 167 42 3 2 2 198 1 415
Hol 269 72 8 296 645
Hole 145 51 4 4 3 20 5 232
Hurdal 237 16 84 1 2 9 7 356
Hvaler 116 28 2 3 2 151
Indre Østfold 842 565 35 69 13 4 5 1533
Jevnaker 132 51 13 4 2 26 5 233
Kongsberg 119 25 4 7 128 4 287
Krødsherad 165 41 6 6 3 32 1 254
Lier 334 101 16 31 6 11 12 511
Lillestrøm 664 90 88 11 9 4 49 915
Lunner 180 84 9 11 3 18 10 315
Lørenskog 88 8 38 6 3 2 13 158
Marker 289 95 71 4 10 2 471
Modum 395 134 25 6 7 40 6 613
Moss 83 11 19 6 22 21 162
Nannestad 310 19 6 4 5 6 350
Nes 886 81 34 10 8 8 17 1044
Nesbyen 247 51 10 1 91 2 402
Nesodden 149 16 34 3 8 210
Nittedal 139 18 11 1 5 1 10 185
Nordre Follo 308 36 5 3 10 1 24 387
Nore og Uvdal 381 137 43 22 6 421 4 1014
Rakkestad 393 200 29 22 3 16 1 664
Ringerike 469 175 56 3 14 149 14 880
Rollag 168 76 79 2 3 118 5 451
Rælingen 69 1 3 2 8 83
Råde 115 69 3 20 2 1 210
Sarpsborg 156 17 42 11 2 22 250
Sigdal 367 87 32 23 5 182 1 697
Skiptvet 236 64 10 1 1 312
Ullensaker 381 69 5 5 16 476
Vestby 343 35 26 3 6 9 422
Våler 212 113 13 10 2 2 352
Øvre Eiker 282 106 12 36 7 44 9 496
Ål 380 56 25 8 5 250 6 730
Ås 259 18 17 4 4 10 312
13443 3955 1381 488 279 2583 504 22633

Stedsnavntyper med størst antall stedsnavn:

type antall
Adressenavn (veg/gate) 22275
Bruk (gardsbruk) 13443
Tjern 6155
Ås 5232
Myr 4292
Gard 3955
Seter (sel, støl) 2583
Bekk 2546
Haug 2125
Fritidsbolig (hytte,sommerhus) 2041

10 mest brukte stedsnavn i fylket:

type navn antall
Bruk (gardsbruk) Haugen 38
Bruk (gardsbruk) Bråten 30
Bruk (gardsbruk) Nygård 26
Myr Langemyr 25
Bruk (gardsbruk) Nordli 24
Bruk (gardsbruk) Tangen 24
Bruk (gardsbruk) Moen 24
Adressenavn (veg/gate) Fjellveien 23
Tjern Svarttjern 22
Adressenavn (veg/gate) Åsveien 22

Gå til et annet fylke:

Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken

Gå tilbake til landsoversikt fylker.